All Boxing Team Registered

Shivalik Cambridge College

Boxing (Junior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1.Abhay Sharma10/05/2006 30-32 Kg.
2.Akash Pathak14/07/2004 32-34 Kg.
3.Alok Kumar22/10/2007 34-36 Kg.
4.Abhindra Singh22/08/2004 36-38 Kg.
5. 38-40 Kg.
6.Ayush Dubey12/10/2004 40-42 Kg.
7.Kartik Agarwal16/10/2003 42-44 Kg.

Shivalik Cambridge College

Boxing(Senior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1.Sachin Gautam05/10/2004 44-46 Kg.
2.Kunal Kumar07/11/2003 46-49 Kg.
3.Prasoon Jain11/12/2000 49-52 Kg.
4.Vineet Kashyap08/08/2003 52-56 Kg.
5. 56-60 Kg.
6Yashveer Singh07/02/2002 60-64 Kg.
7Abhishek Verma09/06/2002 64-69 Kg.

Accompanying teacher's name Rupesh
Accompanying teacher's mobile no. 8755099666

St. Andrews School

Boxing (Junior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1.GAUTAM RAJPUT27/07/2005 30-32 Kg.
2.ABHISHEK SIKARWAR11/11/2004 32-34 Kg.
3.DEEPAK GAUR15/01/2006 34-36 Kg.
4.KRISHNAKANT13/02/2004 36-38 Kg.
5.SAURAV LODHI02/10/2005 38-40 Kg.
6.SAURABH BAGHEL27/05/2004 40-42 Kg.
7.VISHAL VERMA19/11/2004 42-44 Kg.

St. Andrews School

Boxing(Senior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1.NEERAJ KUSHWAH18/11/2002 44-46 Kg.
2.VISHAL JADON09/11/2004 46-49 Kg.
3.PRAMOD SINGH18/05/2004 49-52 Kg.
4.ANKIT KUMAR31/10/2003 52-56 Kg.
5.VIPIN CHAHAR20/07/2002 56-60 Kg.
6UTTAKARSH SINGH17/08/2002 60-64 Kg.
7SHAILENDRA TOMAR03/06/2002 64-69 Kg.

Accompanying teacher's name MR.MUEEN KHAN
Accompanying teacher's mobile no. 7830103212

All Saints School

Boxing (Junior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1. 30-32 Kg.
2. 32-34 Kg.
3.ANSHUL SHARMA24/02/2004 34-36 Kg.
4.TARUN08/03/2004 36-38 Kg.
5.RISHAB KUMAR16/03/2004 38-40 Kg.
6.KSHITIJ BHADAURIA01/09/2007 40-42 Kg.
7.PRANJUL SINGH05/04/2005 42-44 Kg.

All Saints School

Boxing(Senior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1.VISHAL BISHT16/10/2001 44-46 Kg.
2.SUNNY CHAUDHARY13/03/2004 46-49 Kg.
3.RAHUL KUMAR25/05/2002 49-52 Kg.
4.DEV DUBEY30/07/2003 52-56 Kg.
5.ARYAN13/10/2001 56-60 Kg.
6RAHUL SINGH15/01/2001 60-64 Kg.
7VIVEK KUMAR18/10/2002 64-69 Kg.

Accompanying teacher's name MS. YAMEEN ANJUM
Accompanying teacher's mobile no. 7060910945

Holy Public School

Boxing (Junior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1.PRADEEP CHAUHAN16/06/04 30-32 Kg.
2.SANJEET SINGH14/10/04 32-34 Kg.
3.ARYAN SHARMA25/01/04 34-36 Kg.
4.KRISHNA GAUTAM04/03/06 36-38 Kg.
5.SHLOK SHARMA03/11/06 38-40 Kg.
6.SUMIT GAUTAM24/08/04 40-42 Kg.
7.PIYUSH SINGH05/07/04 42-44 Kg.

Holy Public School

Boxing(Senior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1.ABHISHEK PODDAR02/05/01 44-46 Kg.
2.SURAJ S PARMAR10/08/00 46-49 Kg.
3.GAURAV YADAV01/09/99 49-52 Kg.
4.DEEPAK YADAV16/02/02 52-56 Kg.
5.ATUL RATHORE15/10/00 56-60 Kg.
6AMAN YADAV05/11/01 60-64 Kg.
7KISHAN KASHYAP19/02/02 64-69 Kg.

Accompanying teacher's name MR ASLAM KHAN
Accompanying teacher's mobile no. 9997921236

Vijaya Maharani International Academy

Boxing (Junior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1. 30-32 Kg.
2. 32-34 Kg.
3. 34-36 Kg.
4. 36-38 Kg.
5. 38-40 Kg.
6. 40-42 Kg.
7. 42-44 Kg.

Vijaya Maharani International Academy

Boxing(Senior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1. 44-46 Kg.
2. 46-49 Kg.
3.OMVEER SINGH 14/08/2003 49-52 Kg.
4.NAVEEN CHHONKAR27/11/2002 52-56 Kg.
5.SONPAL SINGH14/09/2002 56-60 Kg.
6 60-64 Kg.
7 64-69 Kg.

Accompanying teacher's name ASHU KUMAR
Accompanying teacher's mobile no. 8445015946

St.Andrews Public School

Boxing (Junior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1.Himanshu Bhaduariya08/06/2007 30-32 Kg.
2. 32-34 Kg.
3.Govind Yadav17/05/2006 34-36 Kg.
4.Arpit Yadav17/09/2004 36-38 Kg.
5.Jatin Singh15/03/2004 38-40 Kg.
6.Ayush Yadav14/08/2005 40-42 Kg.
7.Harsh Agarwal17/05/2004 42-44 Kg.

St.Andrews Public School

Boxing(Senior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1.Vishal Verma14/01/2005 44-46 Kg.
2.Vikas Verma22/08/2003 46-49 Kg.
3.Prakhar Tyagi22/10/2003 49-52 Kg.
4.Pawan Rathore24/08/2003 52-56 Kg.
5.Dipanshu Dixit24/08/2001 56-60 Kg.
6Divyanshu Yadav11/04/2002 60-64 Kg.
7Varun Singh07/08/2001 64-69 Kg.

Accompanying teacher's name Gaurav Sharma
Accompanying teacher's mobile no. 8218510872

Gayatri Public School

Boxing (Junior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1. 30-32 Kg.
2. 32-34 Kg.
3. 34-36 Kg.
4. 36-38 Kg.
5. 38-40 Kg.
6. 40-42 Kg.
7. 42-44 Kg.

Gayatri Public School

Boxing(Senior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1.MAYANK CHAUDHARY13/05/2005 44-46 Kg.
2. 46-49 Kg.
3. 49-52 Kg.
4. 52-56 Kg.
5. 56-60 Kg.
6 60-64 Kg.
7 64-69 Kg.

Accompanying teacher's name MRS. SAROJ SINGH
Accompanying teacher's mobile no. 9410226999

Bhartiya Vidya Peeth Bal Bharti Senior Secondary School

Boxing (Junior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1. 30-32 Kg.
2. 32-34 Kg.
3. 34-36 Kg.
4. 36-38 Kg.
5. 38-40 Kg.
6. 40-42 Kg.
7. 42-44 Kg.

Bhartiya Vidya Peeth Bal Bharti Senior Secondary School

Boxing(Senior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1. 44-46 Kg.
2. 46-49 Kg.
3. 49-52 Kg.
4. 52-56 Kg.
5. 56-60 Kg.
6MUDDASIR KHAN17/5/2002 60-64 Kg.
7 64-69 Kg.

Accompanying teacher's name MR. VIKRAM SINGH
Accompanying teacher's mobile no. 7417115157

Boxing (Junior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1. 30-32 Kg.
2. 32-34 Kg.
3. 34-36 Kg.
4. 36-38 Kg.
5. 38-40 Kg.
6. 40-42 Kg.
7. 42-44 Kg.

Boxing(Senior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1. 44-46 Kg.
2. 46-49 Kg.
3. 49-52 Kg.
4. 52-56 Kg.
5. 56-60 Kg.
6 60-64 Kg.
7 64-69 Kg.

Accompanying teacher's name
Accompanying teacher's mobile no.

Colonels Brightland Public School

Boxing (Junior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1.NAKUL VASHISHTHA16-4-2006 30-32 Kg.
2.AYUSH SHARMA15-3-2005 32-34 Kg.
3.MADHAV ARYA9-2-2004 34-36 Kg.
4.KRISHNA PRAJAPATI12-4-2005 36-38 Kg.
5.TAUFEEQ ABBASI19-3-2004 38-40 Kg.
6.RAHUL UPADHYAY26-12-2004 40-42 Kg.
7.PRASHANT DUBEY9-9-2004 42-44 Kg.

Colonels Brightland Public School

Boxing(Senior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1.MANDEEP RANA6-9-2004 44-46 Kg.
2.MANISH RATHORE2-11-2002 46-49 Kg.
3.SHIVAM RAJPUT19-5-2002 49-52 Kg.
4.SIDHARTHA ARYA4-5-2001 52-56 Kg.
5.YOGESH LODHI6-9-2003 56-60 Kg.
6ASHISH PRATAP SINGH6-6-2000 60-64 Kg.
7AMIT YADAV9-5-2002 64-69 Kg.

Accompanying teacher's name SOMESH DUBEY
Accompanying teacher's mobile no. 9368294211

Shivalik Public School

Boxing (Junior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1.AKHIL19/07/2007 30-32 Kg.
2. 32-34 Kg.
3.ABHISHEK 21/03/2003 34-36 Kg.
4.YUVRAJ 05/07/2004 36-38 Kg.
5.ANSHIT12/07/2003 38-40 Kg.
6.SASHANK 14/08/2002 40-42 Kg.
7.SHUBHAM 12/06/2004 42-44 Kg.

Shivalik Public School

Boxing(Senior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1.CHAITANYA21/10/2004 44-46 Kg.
2.PAWAN 04/11/2005 46-49 Kg.
3.AMAN 01/11/2003 49-52 Kg.
4.PUSHPENDRA 01/12/2003 52-56 Kg.
5.SAURABH 21/06/2002 56-60 Kg.
6 60-64 Kg.
7LALIT 04/08/2003 64-69 Kg.

Accompanying teacher's name PRIYANKA SINGH
Accompanying teacher's mobile no. 7017396365

St. C.F.Andrews School

Boxing (Junior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1.AKASH3/07/2006 30-32 Kg.
2.TARUN16/09/2005 32-34 Kg.
3.DEVANSHU30/06/2006 34-36 Kg.
4.SANDEEP24/10/2005 36-38 Kg.
5.HEMANT05/02/2005 38-40 Kg.
6.KRISHNA15/11/2005 40-42 Kg.
7.LUV-KUSH15/02/2004 42-44 Kg.

St. C.F.Andrews School

Boxing(Senior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1.PRIYANSHU19/02/2005 44-46 Kg.
2.SHIVAM07/07/2002 46-49 Kg.
3.SAYAM26/01/2003 49-52 Kg.
4.VINEET28/12/2000 52-56 Kg.
5.NASIM21/01/2000 56-60 Kg.
6KUSHAL19/07/2000 60-64 Kg.
7TARUN15/06/2000 64-69 Kg.

Accompanying teacher's name SUDHISH SRIVASHTAVA
Accompanying teacher's mobile no. 7017082292

Global Agra Convent School

Boxing (Junior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1. 30-32 Kg.
2. 32-34 Kg.
3. 34-36 Kg.
4. 36-38 Kg.
5. 38-40 Kg.
6. 40-42 Kg.
7. 42-44 Kg.

Global Agra Convent School

Boxing(Senior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1. 44-46 Kg.
2. 46-49 Kg.
3.AKASH17/07/2002 49-52 Kg.
4. 52-56 Kg.
5. 56-60 Kg.
6NIRAKAR14/03/2002 60-64 Kg.
7 64-69 Kg.

Accompanying teacher's name RANJEET
Accompanying teacher's mobile no. 7017485981

Central Agra Public School

Boxing (Junior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1. 30-32 Kg.
2. 32-34 Kg.
3. 34-36 Kg.
4. 36-38 Kg.
5. 38-40 Kg.
6. 40-42 Kg.
7. 42-44 Kg.

Central Agra Public School

Boxing(Senior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1. 44-46 Kg.
2. 46-49 Kg.
3. 49-52 Kg.
4.CHHAVI SINGH CHAHAR29/10/200 52-56 Kg.
5.AYUSH GUPTA29/09/2000 56-60 Kg.
6 60-64 Kg.
7 64-69 Kg.

Accompanying teacher's name Mr.Saket Singh
Accompanying teacher's mobile no. 9675558801

Mount Litera Zee School

Boxing (Junior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1.ISHU RAJPUT02/04/2008 30-32 Kg.
2.RISABH DHAKREY02/06/2006 32-34 Kg.
3.VIVEK RAGHUVANSHI26/08/2006 34-36 Kg.
4. 36-38 Kg.
5. 38-40 Kg.
6. 40-42 Kg.
7.TUSHAR DHAKREY14/02/2005 42-44 Kg.

Mount Litera Zee School

Boxing(Senior Boys)

Sr.no. Name Date Of Birth Weight Category
1.YASH MUDGAL 09/02/2005 44-46 Kg.
2. 46-49 Kg.
3. 49-52 Kg.
4. 52-56 Kg.
5. 56-60 Kg.
6 60-64 Kg.
7 64-69 Kg.

Accompanying teacher's name ABHINAV SHARMA
Accompanying teacher's mobile no. 8430994251